ลำปาง

ลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ทางตอนบนอยู่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาอยู่ทั่วไปและที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีความหนาแน่นของประชากรจัดว่าเบาบาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณอำเภอเมือง มีรายได้สูงสุดมาจากอุตสหรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน มีเหมืองถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ลำปางเป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นแบบล้านนานผสมพม่า มีผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ที่ทำจากดินขาวขึ้นชื่อกับถ้วยชามตราไก่เป็นที่รู้จักทั่วไป รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีสถานบินภายในจังหวัด เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆของภาคเหนือ และยังเป็นหนึ่งจังหวัดของไทยที่อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออกตลอดทั้งปี การเดินสามารถเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ เครื่องบิน ตรงถึงจังหวัดลำปาง โดยฉพาะรถประจำทางที่มีให้เลือกหลายสาย

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดลำปาง คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง โดยราคาที่ดินบริเวณถนนท่าคราวน้อย มีราคาสูงสุดที่ 59,500 บาท/ตร.วา ถัดมาเป็นถนนบุญวาทย์มีราคาสูงสุดที่ 59,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

ลำปางถือเป็นเมือง...

(อ่านเพิ่มเติม)
ลำปาง

ในจังหวัด ลำปาง

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ