ลำพูน

ลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบหุบเขาและภูเขา มีพื้นที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือแม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง มีความหนาแน่นของประชากรจัดว่าเบาบาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณอำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม มีผลผลิตเด่นได้แก่ ลำไย กระเทียม แต่มีรายได้สูงสุดมาจากการทำอุตสาหกรรม

ลำพูน คือ จังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย ได้รับอิทธิพลจากสมัยการปกครองขอมและพม่า มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรียง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาความเจริญจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ เป็นหนึ่งจังหวัดของไทยที่อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเทศได้แก่ ไทย(ภาคเหนือ) พม่า ลาว จีนของภาคเหนือ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดลำพูน ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออกจังหวัดลำพูน สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านเส้นทางหลวงหลักหลายสายและเดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบินสามารถลงที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อรถมาเพียง 30 นาที มายังจังหวัดลำพูน

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดลำพูน คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน มีโรงงานอุตสหกรรมตั้งอยู่มากที่สุดของจังหวัด โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนอินทยงยศ ก็มีราคาสูงสุดถึง 100,000 บาท/ตร.วา จาก...

(อ่านเพิ่มเติม)
ลำพูน

ในจังหวัด ลำพูน

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ลำพูน

ขายที่ดินทำเลดีวิวสวยที่แม่ทาลำพูน

ขายที่ดินทำเลดีวิวสวยที่แม่ทาลำพูน

สาย1031, ทาปลาดุก, แม่ทะ, ลำพูน

฿650,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ลำพูน

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน ลำพูน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ ลำพูน