ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมือง สภาพภูมิประเทศเป็นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายสำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งทำสวนผลไม้ รองมาเป็นการค้า มีป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าโปรง มีไม้สำคัญทั้ง ป่ายาง ไม้เต๊ง ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้เบญพรรณ

ศรีสะเกษเดิมเคยอยู่ในการปกครองของขอม เห็นได้จากสถานที่โบราณ เช่น ปราสาทหินและปรางค์กู่ศิลปะขอมตั้งกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดทั้งปี และยังเป็นเส้นทางผ่านจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ การเดินทางเข้าออก จังหวัดศรีสะเกษ สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟ หากต้องการนั้ง เครื่องบิน สามารถลงที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อรถมายังศรีสะเกษ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จากลักษณะพื้นที่ราบลุ่ม และม...

(อ่านเพิ่มเติม)
ศรีสะเกษ

ในจังหวัด ศรีสะเกษ

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน ศรีสะเกษ

บ้านเดี่ยวหลังมุม ต. โนนเพ็ก อ. เมืองศรีสะเกษ

บ้านเดี่ยวหลังมุม ต. โนนเพ็ก อ. เมืองศรีสะเกษ

โนนเพ็ก, พยุห์, ศรีสะเกษ

196 ตร.ม.

฿1,700,000

บ้านเดี่ยว ต. โนนเพ็ก เมืองศรีสะเกษ

บ้านเดี่ยว ต. โนนเพ็ก เมืองศรีสะเกษ

โนนเพ็ก, พยุห์, ศรีสะเกษ

196 ตร.ม.

฿1,700,000

บ้านเดี่ยว ต. โนนเพ็ก เมืองศรีสะเกษ

บ้านเดี่ยว ต. โนนเพ็ก เมืองศรีสะเกษ

โนนเพ็ก, พยุห์, ศรีสะเกษ

196 ตร.ม.

฿1,700,000

บ้านเดี่ยว ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ

บ้านเดี่ยว ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ

โนนเพ็ก, พยุห์, ศรีสะเกษ

228 ตร.ม.

฿1,600,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ ศรีสะเกษ