สกลนคร

สกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความหนาแน่นของประชากรจัดว่าเบาบาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มลอน มีเทือกเขาภูพานเป็นเทือกเขาสำคัญ มีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ทางตอนใต้เรียกว่า “”แอ่งสกลนคร”” เป็นที่ตั้งทะเลสาบหนองหาน โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร
จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี” เนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมและประเพณีที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น เมืองแห่งศาสนาและอารยธรรมอันน่าสนใจ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดสกลนคร ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สกลนคร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ มาจังหวัดสกลนคร รวมถึงมีเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ จากดอนเมือง ลงตรงสู่จังหวัดสกลนคร

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดสกลนคร คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองสกลนคร จากลักษณะพื้นที่ราบต่ำ และมีแหล่งน้ำอย่างหนองหาน ทำให้มีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนประชาราษฎร์ ถนนยุวพัฒนา และ ถนนเปรมปรีดา มีราคาสูงสุดที่ 50,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดิน...

(อ่านเพิ่มเติม)
สกลนคร

ในจังหวัด สกลนคร

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สกลนคร

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สกลนคร

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน สกลนคร

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ สกลนคร