สตูล

สตูล เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ จึงมีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีทิวเขาบรรทัดและทิวเขาสันกาลาคีรี แบ่งเขตประเทศไทยและมาเลเซีย มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอละงู ซึ่งเป็นที่ตั้งท่าเรือปากบารา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นทำการเกษตร นิยมทำสวนยางพารา รองมาเป็นปาล์มน้ำมัน ถัดมาเป็นอตุสหกรรมการผลิต และการค้าขาย

สตูล คือ จังหวัดที่รวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับประเทศ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ที่มีความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำของภาคใต้ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดสตูล ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สตูล สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถไฟ ลงที่จังหวัดสตูลโดยตรง แต่หากต้องการนั่งรถประจำทางหรือเครื่องบินจะต้องลงที่หาดใหญ่และต่อรถยนต์ หรือ รถตู้ไปยังจังหวัดสตูล

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดสตูล คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอละงู เนื่องจากลักษณะพื้นเป็นที่ราบชายทะเล และเป็นที่ตั้งหมู่เกาะตะรุเตา...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด สตูล

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สตูล

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สตูล