สระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออก มีพื้นที่ติดกับกัมพูชาบริเวณอำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดโรงเกลือแหล่งขายสินค้าราคาถูก สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยจะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ อำเภอเมืองและอำเภออรัญประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นการเพาะปลูก พืชไร่และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะข้าว รองมาเป็นมันสำปะหลัง

สระแก้ว คือ จังหวัดที่ มีวัฒนธรรมแบบสุวรรณภูมิสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีโบราญสถานแบบขอม เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ร่วมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยาแห่งชาติตาพระยา อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก รวมถึงแหล่งซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา อย่างตลาดโรงเกลือ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดสระแก้ว ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สระแก้ว สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวผ่านเส้นทางสายหลัก มีรถไฟ รถประจำทาง ถึงจ.สระแก้วโดยตรง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจ.สระแก้ว คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว โดยราคาที่ดินบริเวณถนนเทศบาล19 มีราคาสูงสุดที่ 25,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

เนื่องจากสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง และมีทรัพยากรธรรมชาติอ...

(อ่านเพิ่มเติม)
สระแก้ว

ในจังหวัด สระแก้ว

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สระแก้ว

ขายที่ดินสวนปาล์ม 100 ไร่ ศาลาลำดวน สระแก้ว

ขายที่ดินสวนปาล์ม 100 ไร่ ศาลาลำดวน สระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว, ศาลาลำดวน, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว

฿200,000

ขาย ที่ดิน 298. 40 ตารางวา วังน้ำเย็น สระแก้ว

ขาย ที่ดิน 298. 40 ตารางวา วังน้ำเย็น สระแก้ว

วังน้ำเย็น, วังน้ำเย็น, สระแก้ว

฿750,000

ขายที่ดิน 2 แปลงรวม 13-1-04 ไร่ อ. เมือง จ. สระแก้ว

ขายที่ดิน 2 แปลงรวม 13-1-04 ไร่ อ. เมือง จ. สระแก้ว

สระขวัญ, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว

฿7,690,800

ที่ดินสวนยูคา 12 ไร่ ต. สระขวัญ อ. เมือง จ. สระแก้ว

ที่ดินสวนยูคา 12 ไร่ ต. สระขวัญ อ. เมือง จ. สระแก้ว

สระขวัญ, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว

฿3,000,000

ที่ดิน 4-0-35 ไร่ ต. ผักขะ อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

ที่ดิน 4-0-35 ไร่ ต. ผักขะ อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

ผักขะ, วัฒนานคร, สระแก้ว

฿1,962,000

ขายที่ดินเปล่า  15-0-09 ไร่ อ. วัฒนานคร  จ. สระแก้ว

ขายที่ดินเปล่า 15-0-09 ไร่ อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

วัฒนานคร, วัฒนานคร, สระแก้ว

฿5,257,875

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สระแก้ว