สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบน มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่น เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตำนานวีรชนคนกล้าชาวบ้านบางระจัน โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีดินที่ทับถมของตะกอน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา มีข้าวทีขึ้นชื่อของจังหวัดคือ ข้าวปทุม

สันนิษฐานว่าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ที่โด่ดเด่น โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อย่าง ค่ายบางระจันที่เป็นที่รู้จักของชนรุ่นหลังให้เห็นถึงความสามัคคี ความเข้มแข็ง เสียสละของบรรพบุรุษชาวไทย จ.สิงห์บุรีมีผู้คนเดินทางเข้าออก ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สิงห์บุรี สามารถเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง ถึงจ.สิงห์บุรี
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสิงห์บุรี คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนพันเรือง มีราคาสูงสุดที่ 75,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

สิงห์บุรี เป็นเมืองเก่าาแก่ก่อนสุโขทัยมีประว...

(อ่านเพิ่มเติม)
สิงห์บุรี

ในจังหวัด สิงห์บุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สิงห์บุรี

ขายด่วนที่ดินติดทางหลวงสายเอเซีย

ขายด่วนที่ดินติดทางหลวงสายเอเซีย

ทางหลวงสายเอเชีย 1, น้ำตาล, อินทร์บุรี, สิงห์บุรี

฿1,800,000

R039-040 ขายถูก ที่ดิน 3 แปลง ใกล้ย่านชุมชน

R039-040 ขายถูก ที่ดิน 3 แปลง ใกล้ย่านชุมชน

พักทัน, บางระจัน, สิงห์บุรี

฿6,050,000

ขายถูก! บ้านเดี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี 02-88-08494

ขายถูก! บ้านเดี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี 02-88-08494

34 หมู่ 3 สายสิงห์บุรี - ปากดง (ทล.3032), หนองกระทุ่ม, ค่ายบางระจัน, สิงห์บุรี

฿923,000

ขายถูก! บ้านเดี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี 02-88-07341

ขายถูก! บ้านเดี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี 02-88-07341

39/11 สายบ้านโคกพร้าว - บ้านสวนกล้วย(สห.4011), บางระจัน, ค่ายบางระจัน, สิงห์บุรี

฿9,876,000

ขายถูก! อาคารพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี 04-88-04466

ขายถูก! อาคารพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี 04-88-04466

76/46 รุ่งเจริญ 2 สายสิงห์บุรี - บางระจัน (ทล.3030), ต้นโพธิ์, เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี

฿1,900,000

ขายถูก! บ้านเดี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี 02-88-10903

ขายถูก! บ้านเดี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี 02-88-10903

33, 32 เลียบคลองชลประทาน 3 ซ้าย, โพทะเล, ค่ายบางระจัน, สิงห์บุรี

฿1,210,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สิงห์บุรี