สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบน มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่น เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตำนานวีรชนคนกล้าชาวบ้านบางระจัน โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีดินที่ทับถมของตะกอน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา มีข้าวทีขึ้นชื่อของจังหวัดคือ ข้าวปทุม

สันนิษฐานว่าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ที่โด่ดเด่น โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อย่าง ค่ายบางระจันที่เป็นที่รู้จักของชนรุ่นหลังให้เห็นถึงความสามัคคี ความเข้มแข็ง เสียสละของบรรพบุรุษชาวไทย จ.สิงห์บุรีมีผู้คนเดินทางเข้าออก ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สิงห์บุรี สามารถเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง ถึงจ.สิงห์บุรี
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสิงห์บุรี คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนพันเรือง มีราคาสูงสุดที่ 75,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

สิงห์บุรี เป็นเมืองเก่าาแก่ก่อนสุโขทัยมีประว...

(อ่านเพิ่มเติม)
สิงห์บุรี

ในจังหวัด สิงห์บุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ สิงห์บุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สิงห์บุรี

16110, สิงห์บุรี

16110, สิงห์บุรี

น้ำตาล, อินทร์บุรี, สิงห์บุรี

฿86,000,000

ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย - อินทร์บุรี สิงห์บุรี, สิงห์บุรี

ใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย - อินทร์บุรี สิงห์บุรี, สิงห์บุรี

ทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2), ชีน้ำร้าย, อินทร์บุรี, สิงห์บุรี

฿3,989,000

หมู่บ้านประวีณณ์วิลล่า บางกระบือ - สิงห์บุรี, สิงห์บุรี

หมู่บ้านประวีณณ์วิลล่า บางกระบือ - สิงห์บุรี, สิงห์บุรี

บางกระบือ, เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี

144 ตร.ม.

฿1,290,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สิงห์บุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน สิงห์บุรี

ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 35 ตารางวา ซอยวัดตราชู สิงห์บุรี, สิงห์บุรี

ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 35 ตารางวา ซอยวัดตราชู สิงห์บุรี, สิงห์บุรี

ถนนหมายเลข 32 (สายเอเชีย), บ้านหม้อ, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

160 ตร.ม.

฿49,000 /เดือน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ สิงห์บุรี