สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบน มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่น เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตำนานวีรชนคนกล้าชาวบ้านบางระจัน โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามีดินที่ทับถมของตะกอน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา มีข้าวทีขึ้นชื่อของจังหวัดคือ ข้าวปทุม

สันนิษฐานว่าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ที่โด่ดเด่น โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อย่าง ค่ายบางระจันที่เป็นที่รู้จักของชนรุ่นหลังให้เห็นถึงความสามัคคี ความเข้มแข็ง เสียสละของบรรพบุรุษชาวไทย จ.สิงห์บุรีมีผู้คนเดินทางเข้าออก ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สิงห์บุรี สามารถเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง ถึงจ.สิงห์บุรี
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสิงห์บุรี คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนพันเรือง มีราคาสูงสุดที่ 75,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

สิงห์บุรี เป็นเมืองเก่าาแก่ก่อนสุโขทัยมีประว...

(อ่านเพิ่มเติม)
สิงห์บุรี

ในจังหวัด สิงห์บุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สิงห์บุรี

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3615 บ้านเดี่ยว สิงห์บุรี 1890000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3615 บ้านเดี่ยว สิงห์บุรี 1890000

109, 12/1 อาสาพัฒนา 3 จีรชน, บางมัญ, เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี

฿1,890,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 2T2505 บ้านเดี่ยว สิงห์บุรี 1690000

ทรัพย์ บสส. รหัส 2T2505 บ้านเดี่ยว สิงห์บุรี 1690000

เลียบคลองชลประทาน, บางกระบือ, เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี

฿1,690,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 2T2511 บ้านเดี่ยว สิงห์บุรี 1990000

ทรัพย์ บสส. รหัส 2T2511 บ้านเดี่ยว สิงห์บุรี 1990000

เลียบคลองชลประทาน, บางกระบือ, เมืองสิงห์บุรี, สิงห์บุรี

฿1,990,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สิงห์บุรี