สุรินทร์

สุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมือง ของจังหวัด ชาวสุรินทร์มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมายาวนาน จนได้ชื่อว่าเมือง “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่” สภาพภูมิประเทศเป็นเป็นพื้นที่ราบสูง ที่ราบลุ่มและที่ดอน มีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวตามแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำมูล ลำน้ำชี ไหลผ่าน เนื่องจากมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์งเหมาะแก่การทำการเพาะปลูก จึงใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา มีข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ถัดมาเป็นการทำสวน เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพาราม รองมา คือ เลี้ยงไหม

สุรินทร์ คือ จังหวัดที่เป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และอุตสาหกรรม อีกทั้งมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่าสะดวกในการติดต่อซื้อขาย มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมขอมโบราณ จากสถานโบราณคดีจำนวนมาก มีชื่อเสียงด้าน การทอผ้าไหมและการเลี้ยงช้าง มีประเพณีที่มีเอกลักษณณ์อย่าง ประเพณีบวชนาคช้าง งานช้างและกาชาดสุรินทร์ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดสุรินทร์ ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สุรินทร์ สามารถเดินทางผ่านเส้นทางหลักหลายสายโดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทางซึ่งมีสถานีขนส่งถึง 4 ...

(อ่านเพิ่มเติม)
สุรินทร์

ในจังหวัด สุรินทร์

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ สุรินทร์

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สุรินทร์

ที่ดินนาดี สุรินทร์, สุรินทร์

ที่ดินนาดี สุรินทร์, สุรินทร์

นาดี, เมืองสุรินทร์, สุรินทร์

฿2,190,000

ที่ดินแกใหญ่ สุรินทร์, สุรินทร์

ที่ดินแกใหญ่ สุรินทร์, สุรินทร์

แกใหญ่, เมืองสุรินทร์, สุรินทร์

฿2,650,000

ที่ดินนาดี สุรินทร์, สุรินทร์

ที่ดินนาดี สุรินทร์, สุรินทร์

นาดี, เมืองสุรินทร์, สุรินทร์

฿380,000

ที่ดินแกใหญ่ สุรินทร์, สุรินทร์

ที่ดินแกใหญ่ สุรินทร์, สุรินทร์

แกใหญ่, เมืองสุรินทร์, สุรินทร์

฿3,200,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สุรินทร์