สุรินทร์

สุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณอำเภอเมือง ของจังหวัด ชาวสุรินทร์มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมายาวนาน จนได้ชื่อว่าเมือง “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่” สภาพภูมิประเทศเป็นเป็นพื้นที่ราบสูง ที่ราบลุ่มและที่ดอน มีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวตามแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำมูล ลำน้ำชี ไหลผ่าน เนื่องจากมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์งเหมาะแก่การทำการเพาะปลูก จึงใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา มีข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ถัดมาเป็นการทำสวน เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพาราม รองมา คือ เลี้ยงไหม

สุรินทร์ คือ จังหวัดที่เป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และอุตสาหกรรม อีกทั้งมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่าสะดวกในการติดต่อซื้อขาย มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมขอมโบราณ จากสถานโบราณคดีจำนวนมาก มีชื่อเสียงด้าน การทอผ้าไหมและการเลี้ยงช้าง มีประเพณีที่มีเอกลักษณณ์อย่าง ประเพณีบวชนาคช้าง งานช้างและกาชาดสุรินทร์ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดสุรินทร์ ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.สุรินทร์ สามารถเดินทางผ่านเส้นทางหลักหลายสายโดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทางซึ่งมีสถานีขนส่งถึง 4 ...

(อ่านเพิ่มเติม)
สุรินทร์

ในจังหวัด สุรินทร์

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน สุรินทร์

ที่ดิน ถ. สุรินทร์-ช่องจอม (เชื้อเพลิง) อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

ที่ดิน ถ. สุรินทร์-ช่องจอม (เชื้อเพลิง) อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

สุรินทร์-ช่องจอม, เชื้อเพลิง, ปราสาท, สุรินทร์

฿85,000,000

ที่ดิน ถนนทางหลวง2283 ต. ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

ที่ดิน ถนนทางหลวง2283 ต. ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

ถนนทางหลวง2283, ด่าน, กาบเชิง, สุรินทร์

฿231,770,000

ที่ดิน ถ. สุรินทร์-ช่องจอม (เชื้อเพลิง) อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

ที่ดิน ถ. สุรินทร์-ช่องจอม (เชื้อเพลิง) อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

สุรินทร์-ช่องจอม, เชื้อเพลิง, ปราสาท, สุรินทร์

฿85,000,000

ที่ดิน ถนนทางหลวง2283 ต. ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

ที่ดิน ถนนทางหลวง2283 ต. ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

ถนนทางหลวง2283, ด่าน, กาบเชิง, สุรินทร์

฿231,770,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3040 โรงงาน/โกดัง สุรินทร์ 4190000

ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3040 โรงงาน/โกดัง สุรินทร์ 4190000

สายบ้านนาตัง-ศีขรภูมิ (สร.3036), เขวาสินรินทร์, เขวาสินรินทร์, สุรินทร์

฿4,190,000

ทรัพย์ บสส. รหัส 3A1354 บ้านเดี่ยว สุรินทร์ 2200000

ทรัพย์ บสส. รหัส 3A1354 บ้านเดี่ยว สุรินทร์ 2200000

สายท่าตูม-ชุมพลบุรี (ทล.2081), พรมเทพ, ท่าตูม, สุรินทร์

฿2,200,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ สุรินทร์

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน สุรินทร์

ให้เช่าโกดังออฟฟิศ พื้นที่ 1 ไร่ อ. เมือง จ. สุรินทร์

ให้เช่าโกดังออฟฟิศ พื้นที่ 1 ไร่ อ. เมือง จ. สุรินทร์

แกใหญ่, เมืองสุรินทร์, สุรินทร์

720 ตร.ม.

฿45,000 /เดือน

ที่ดิน 38 ไร่ ในเมือง จังหวัดสุรินทร์

ที่ดิน 38 ไร่ ในเมือง จังหวัดสุรินทร์

ในเมือง, เมืองสุรินทร์, สุรินทร์

฿400,000,000 /เดือน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ สุรินทร์