หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงระหว่างหุบเขา มีลำพะเนียงและลำน้ำโมง เป็นแหล่งน้ำสำคัญ ส่วนทางตอนใต้มีพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติ โบราณสถานเรื่องราวประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี จากการขุดพบหลักฐานทางประวัติ ที่อ.โนนสัง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ อำเภอเมือง ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นการเพาะปลูก เช่น ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์ ไก่ หมู วัวเนื้อ รวมถึงอุตสหกรรมเหมืองแร่ โรงไม่หิน มีวิถีชิวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย การเดินทางเข้าออก จ.หนองบัวลำภู สามารถเดินทางได้โดย สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ผ่านเส้นทางสายหลัก และรถประจำทาง ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ศูนย์รวมของชุมชน การศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อย่างศาลพระนเรศวรมหาราช โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนวิจารณ์รังสรรค์และถนนวิริโยธิน มีราคาสูงสุดที่ 30,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากกการที่ หนองบัวลำภู มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้า...

(อ่านเพิ่มเติม)
หนองบัวลำภู

ในจังหวัด หนองบัวลำภู

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ