อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เมืองที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต มีแหล่งชุมชนและโบราณสถานมากมาย สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยประชากรจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณอำเภอเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นการเพาะปลูก มีการทำนาและการปลูกพืชไร่ มีพีชเศรษฐกิจอย่าง ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง

อำนาจเจริญ คือ จังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถานมากมาย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออกจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถเดินทางผ่านเส้นทางสายหลักโดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และ เครื่องบิน ของสายการบินนกแอร์ลงที่จังหวัดอำนาจเจริญ หรือ ทางรถไฟ ลงที่จังหวัดพิษณุโลกและต่อรถยนต์ รถประจำทางมาอีกที

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดอำนาจเจริญ คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ศูนย์รวมของชุมชน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยราคาที่ดิน บริเวณถนนชยางกูร และ ถนนอรุณประเสริฐ มีราคาสูงสุดที่ 13,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

แม้อำนาจเจริญจะเป็นเมืองเล็กๆแต่...

(อ่านเพิ่มเติม)
อำนาจเจริญ

ในจังหวัด อำนาจเจริญ

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน อำนาจเจริญ

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ อำนาจเจริญ