อุบลราชธานี

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงและภูเขาในทางตอนใต้ มีชายแดนติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกันประเทศลาว ซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และมีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เนื่องจากมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่มีรายได้สูงสุดมาจากธุรกิจการค้า

อุบลราชธานี ถือเป็นเมืองใหญ่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายและมีความสำคัญทางด้านธุรกิจการค้า โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โดยเฉพาะในตัวเมือง และขยายสาขาออกมาในอำเภอใหญ่รอบนอก รวมถึงมีอุตสหกรรมทางการเกษตรอย่างโรงสีข้าว และธุรกิจโรงซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด รวมทั้งมีการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออกจำนวนมาก การเดินทางสามารถเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน

เนื่องจากมีความเจริญเข้ามาสู่จังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น ทำให้อสังหาริมทรัพย์ประ...

(อ่านเพิ่มเติม)
อุบลราชธานี

ในจังหวัด อุบลราชธานี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ อุบลราชธานี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน อุบลราชธานี

Ubon Ratchatani, อุบลราชธานี

Ubon Ratchatani, อุบลราชธานี

ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

100 ตร.ม.

฿2,600,000

ที่ดินเมืองอุบลใกล้โรงพยาบาล50พรรษา, อุบลราชธานี

ที่ดินเมืองอุบลใกล้โรงพยาบาล50พรรษา, อุบลราชธานี

อุบล-ตระการ, ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

฿10,500,000

ขายที่ดินอุบลราชธานี 26.8ไร่, อุบลราชธานี

ขายที่ดินอุบลราชธานี 26.8ไร่, อุบลราชธานี

เลี่ยงเมืองอุบล, ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

฿94,000,000

ที่ดินเมืองอุบล, อุบลราชธานี

ที่ดินเมืองอุบล, อุบลราชธานี

แจ้งสนิท, แจระแม, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

฿35,232,750

ขายที่ดินอุบลราชธานี 21.4 ไร่, อุบลราชธานี

ขายที่ดินอุบลราชธานี 21.4 ไร่, อุบลราชธานี

อุบล-เขมราฐ, ไร่น้อย, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

฿42,845,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ อุบลราชธานี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน อุบลราชธานี

The River Ubon, อุบลราชธานี

The River ...

แจระแม, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

185 ตร.ม.

฿16,900 /เดือน

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ อุบลราชธานี