อ่างทอง

อ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำ โดยมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ถือเป็นเมือง“อู่ข้าว-อู่น้ำ” ที่สำคัญของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะ ข้าว เป็นผลผลิตส่งออกที่สำคัญของจังหวัด มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณ อำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอเมือง ของจังหวัด

อ่างทอง คือ จังหวัดที่เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวรวดี มีหลักฐานที่สำคัญอย่าง บ้านคูเมือง แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เช่น วัดม่วง วัดต้นสน วัดไชโยวรวิหาร รวมถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านที่โดดเด่นอย่าง ตุ๊กตาชาววัง การทำอิฐดินเยา กลองโบราณ หรือการผลิตเครื่องจักรสาน และยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก รวมถึงมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก จังหวัดอ่างทอง ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออก จ.อ่างทอง สามารถเดินโดย รถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทาง ถึงจังหวัดอ่างทอง

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดอ่างทอง คือ ที่ดิน และบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะที่ดินใน อำเภอเมืองอ่างทอง บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (อ่างทอง – สิงห์บุรี)และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 (อ่างทอง – โพธิ์ทอง) มีราคาสูงสุดท...

(อ่านเพิ่มเติม)
อ่างทอง

ในจังหวัด อ่างทอง

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ อ่างทอง

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน อ่างทอง

ที่ดินโพธิ์ทอง อ่างทอง, อ่างทอง

ที่ดินโพธิ์ทอง อ่างทอง, อ่างทอง

หนองแม่ไก่, โพธิ์ทอง, อ่างทอง

฿1,500,000

หมู่บ้านป.ปรีชา  อ่างแก้ว - อ่างทอง, อ่างทอง

หมู่บ้านป.ปรีชา อ่างแก้ว - อ่างทอง, อ่างทอง

อ่างแก้ว, โพธิ์ทอง, อ่างทอง

234 ตร.ม.

฿1,590,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ อ่างทอง