103 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าคอนโด, พื้นที่ใช้สอยสูงสุด 30 ตร.ม., ในประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
  • ฿6,500 /เดือน
  • สตูดิโอ
  • 22 ตร.ม.
  • ฿295.45 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ตกแต่งครบ
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿9,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿339.29 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ตกแต่งครบ
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed
  • ฿9,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿339.29 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ตกแต่งครบ
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿7,000 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿250.00 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿5,500 /เดือน
  • 1 1
  • 22 ตร.ม.
  • ฿250.00 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿6,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿232.14 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed
  • ฿6,000 /เดือน
  • สตูดิโอ
  • 23 ตร.ม.
  • ฿260.87 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ตกแต่งครบ
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿7,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿267.86 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ตกแต่งครบ
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿6,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿232.14 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ตกแต่งครบ
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿5,500 /เดือน
  • สตูดิโอ
  • 22 ตร.ม.
  • ฿250.00 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ตกแต่งครบ
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿8,000 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿285.71 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿6,500 /เดือน
  • 1 1
  • 29 ตร.ม.
  • ฿224.14 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿5,300 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿189.29 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿6,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿232.14 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿5,500 /เดือน
  • 1 1
  • 22 ตร.ม.
  • ฿250.00 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿7,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿267.86 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

9 ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿5,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿196.43 / ตารางเมตร
  • คอนโด
  • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี

  • ฿6,500 /เดือน
  • 1 1
  • 28 ตร.ม.
  • ฿232.14 / ตารางเมตร
  • คอนโด
1 วัน