32 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าคอนโด, 2 ห้องนอน, ในวัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 1
 • 79 ตร.ม.
 • ฿151.90 / ตารางเมตร
 • คอนโด
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,500 /เดือน
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿296.51 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • มีบางส่วน
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿17,500 /เดือน
 • 2 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿273.44 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿26,000 /เดือน
 • 2 2
 • 111 ตร.ม.
 • ฿234.23 / ตารางเมตร
 • คอนโด
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿312.50 / ตารางเมตร
 • คอนโด
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿16,500 /เดือน
 • 2 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿275.00 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿22,000 /เดือน
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿255.81 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿24,000 /เดือน
 • 2 2
 • 111 ตร.ม.
 • ฿216.22 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿19,000 /เดือน
 • 2 2
 • 71 ตร.ม.
 • ฿267.61 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿19,500 /เดือน
 • 2 2
 • 71 ตร.ม.
 • ฿274.65 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 2
 • 71 ตร.ม.
 • ฿281.69 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿24,000 /เดือน
 • 2 2
 • 111 ตร.ม.
 • ฿216.22 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 2 1
 • 107 ตร.ม.
 • ฿233.64 / ตารางเมตร
 • คอนโด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿195.65 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿311.11 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 2 2
 • 64 ตร.ม.
 • ฿296.88 / ตารางเมตร
 • คอนโด
4 วัน
องค์กร Viewed

วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿16,000 /เดือน
 • 2 1
 • 62 ตร.ม.
 • ฿258.06 / ตารางเมตร
 • คอนโด
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿257.14 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿24,000 /เดือน
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿342.86 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
5 วัน
Viewed

81/9 รัตนโกสินทร์, วัดเกต, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿17,000 /เดือน
 • 2 2
 • 79 ตร.ม.
 • ฿215.19 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ตกแต่งครบ
5 วัน