39 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ในขอนแก่น สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿6,500 /เดือน
 • 80 ตร.ม.
 • ฿81.25 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 230 ตร.ม.
 • ฿65.22 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,500 /เดือน
 • 72 ตร.ม.
 • ฿118.06 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 230 ตร.ม.
 • ฿65.22 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 230 ตร.ม.
 • ฿65.22 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 80 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,500 /เดือน
 • 132 ตร.ม.
 • ฿56.82 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 80 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 89 ตร.ม.
 • ฿89.89 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 40 ตร.ม.
 • ฿375.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 92 ตร.ม.
 • ฿130.43 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿200.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,500 /เดือน
 • 70 ตร.ม.
 • ฿92.86 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,900,000 /เดือน
 • 64 ตร.ม.
 • ฿60,937.50 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 108 ตร.ม.
 • ฿92.59 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 160 ตร.ม.
 • ฿312.50 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 70 ตร.ม.
 • ฿142.86 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 114 ตร.ม.
 • ฿131.58 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 120 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
3 วัน