73 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ในนครราชสีมา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 167 ตร.ม.
 • ฿89.82 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 243 ตร.ม.
 • ฿82.30 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 167 ตร.ม.
 • ฿89.82 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

หัวทะเล, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿15,000 /เดือน
 • 96 ตร.ม.
 • ฿156.25 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿100,000 /เดือน
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 76 ตร.ม.
 • ฿184.21 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 144 ตร.ม.
 • ฿243.06 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1888 ตร.ม.
 • ฿5.30 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed

433 Soi Praputhsrichaiyo, ปรุใหญ่, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿17,000 /เดือน
 • 280 ตร.ม.
 • ฿60.71 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
2 วัน
องค์กร Viewed

โคกกรวด, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿45,000 /เดือน
 • 500 ตร.ม.
 • ฿90.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 76 ตร.ม.
 • ฿197.37 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 206 ตร.ม.
 • ฿121.36 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 64 ตร.ม.
 • ฿281.25 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 104 ตร.ม.
 • ฿115.38 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 134 ตร.ม.
 • ฿97.01 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿90.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • มีบางส่วน
4 วัน
องค์กร Viewed

ไชยมงคล, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿8,000 /เดือน
 • 262 ตร.ม.
 • ฿30.53 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • มีบางส่วน
5 วัน
Viewed

บ้านเกาะ, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿40,000 /เดือน
 • 80 ตร.ม.
 • ฿500.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 75 ตร.ม.
 • ฿66.67 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 สัปดาห์