65 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ในเมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 75 ตร.ม.
 • ฿66.67 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed

หัวทะเล, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿15,000 /เดือน
 • 96 ตร.ม.
 • ฿156.25 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 243 ตร.ม.
 • ฿82.30 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 88 ตร.ม.
 • ฿204.55 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • มีบางส่วน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 167 ตร.ม.
 • ฿89.82 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 167 ตร.ม.
 • ฿89.82 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บ้านใหม่, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿20,000 /เดือน
 • 219 ตร.ม.
 • ฿91.32 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1888 ตร.ม.
 • ฿5.30 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 144 ตร.ม.
 • ฿243.06 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 104 ตร.ม.
 • ฿115.38 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 64 ตร.ม.
 • ฿281.25 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 206 ตร.ม.
 • ฿121.36 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿90.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 134 ตร.ม.
 • ฿97.01 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 120 ตร.ม.
 • ฿416.67 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 84 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บ้านใหม่, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿6,000 /เดือน
 • 120 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿12,000 /เดือน
 • 257 ตร.ม.
 • ฿46.69 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หนองกระทุ่ม, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿18,000 /เดือน
 • 280 ตร.ม.
 • ฿64.29 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
3 สัปดาห์