30 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ในในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 75 ตร.ม.
 • ฿66.67 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 144 ตร.ม.
 • ฿243.06 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 206 ตร.ม.
 • ฿121.36 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿12,000 /เดือน
 • 257 ตร.ม.
 • ฿46.69 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 216 ตร.ม.
 • ฿46.30 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿20,000 /เดือน
 • 300 ตร.ม.
 • ฿66.67 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿28,000 /เดือน
 • 310 ตร.ม.
 • ฿90.32 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿25,000 /เดือน
 • 270 ตร.ม.
 • ฿92.59 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿15,000 /เดือน
 • 230 ตร.ม.
 • ฿65.22 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿40,000 /เดือน
 • 240 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed

459 Soi Rongtom, ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿12,000 /เดือน
 • 230 ตร.ม.
 • ฿52.17 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿15,000 /เดือน
 • 64 ตร.ม.
 • ฿234.38 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿8,000 /เดือน
 • 98 ตร.ม.
 • ฿81.63 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿10,000 /เดือน
 • 160 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿15,000 /เดือน
 • 220 ตร.ม.
 • ฿68.18 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿25,000 /เดือน
 • 200 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 288 ตร.ม.
 • ฿104.17 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed

คลองส่งน้ำ, ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿35,000 /เดือน
 • 318 ตร.ม.
 • ฿110.06 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed

121 Thanon Burin, ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿15,000 /เดือน
 • 190 ตร.ม.
 • ฿78.95 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ไม่มี
1 เดือน
องค์กร Viewed

ในเมือง, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา

 • ฿39,000 /เดือน
 • 250 ตร.ม.
 • ฿156.00 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 เดือน