49 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ในบางบ่อ, สมุทรปราการ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 3
 • 72 ตร.ม.
 • ฿165.75 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 3
 • 72 ตร.ม.
 • ฿165.75 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 3
 • 91 ตร.ม.
 • ฿137.36 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿13,500 /เดือน
 • 2 3
 • 102 ตร.ม.
 • ฿132.35 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿13,500 /เดือน
 • 2 3
 • 81 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed

1 บางนา-ตราด, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 3
 • 91 ตร.ม.
 • ฿109.89 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed

1 บางนา-ตราด, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 3
 • 91 ตร.ม.
 • ฿109.89 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 3
 • 90 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 3
 • 107 ตร.ม.
 • ฿140.19 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 3
 • 110 ตร.ม.
 • ฿109.09 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 3
 • 115 ตร.ม.
 • ฿113.04 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿12,500 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed

บางบ่อ, บางบ่อ, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿16,000 /เดือน
 • 2 3
 • 110 ตร.ม.
 • ฿145.45 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 3
 • 91 ตร.ม.
 • ฿131.87 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน