30 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ในยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿52,000 /เดือน
 • 3 3
 • 350 ตร.ม.
 • ฿148.57 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿47,000 /เดือน
 • 6 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿235.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿52,000 /เดือน
 • 6 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿260.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 4 3
 • 48 ตร.ม.
 • ฿1,041.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

Sathorn 9, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 5 6
 • 420 ตร.ม.
 • ฿226.19 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ซอย นราธิวาสราชนคริน นราธิวาสราชนคริน, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿29,500 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿409.72 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ซอย นราธิวาสราชนคริน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿29,500 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿409.72 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿85,000 /เดือน
 • 3
 • 234 ตร.ม.
 • ฿363.25 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿60,000 /เดือน
 • 4 6
 • 400 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿70,000 /เดือน
 • 7 3
 • 468 ตร.ม.
 • ฿149.57 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿38,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿126.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed

เย็นอากาศ, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 4 4
 • 405 ตร.ม.
 • ฿246.91 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 7 4
 • 350 ตร.ม.
 • ฿157.14 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿60,000 /เดือน
 • 4 6
 • 400 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed

ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3
 • 234 ตร.ม.
 • ฿320.51 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿130,000 /เดือน
 • 3 3
 • 234 ตร.ม.
 • ฿555.56 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿70,000 /เดือน
 • 4 6
 • 450 ตร.ม.
 • ฿155.56 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 4 6
 • 400 ตร.ม.
 • ฿137.50 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 3
 • 234 ตร.ม.
 • ฿320.51 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
5 วัน