38 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ในรอบเวียง, เมืองเชียงราย, เชียงราย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 3
 • 68 ตร.ม.
 • ฿117.65 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
40 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 3
 • 90 ตร.ม.
 • ฿111.11 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿37.50 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 3
 • 68 ตร.ม.
 • ฿117.65 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 3
 • 112 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,500 /เดือน
 • 3 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿170.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 128 ตร.ม.
 • ฿93.75 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿70.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 3 3
 • 136 ตร.ม.
 • ฿51.47 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,500 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿104.17 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿58.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 2 2
 • 88 ตร.ม.
 • ฿102.27 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 4 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿76.09 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 4 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿177.78 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿107.14 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,500 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿104.17 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 84 ตร.ม.
 • ฿95.24 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน