1,285 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม., ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 125 ตร.ม.
 • ฿120.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 116 ตร.ม.
 • ฿103.45 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 80 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • 2 2
 • 116 ตร.ม.
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 104 ตร.ม.
 • ฿96.15 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 2 3
 • 102 ตร.ม.
 • ฿196.08 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 4 2
 • 128 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 4 2
 • 128 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿32,000 /เดือน
 • 3 4
 • 390 ตร.ม.
 • ฿82.05 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 4
 • 217 ตร.ม.
 • ฿138.38 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 4
 • 119 ตร.ม.
 • ฿234.90 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 5
 • 92 ตร.ม.
 • ฿326.09 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 4 4
 • 180 ตร.ม.
 • ฿183.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง