27 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, ราคาต่ำกว่า ฿ 6,000, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 116 ตร.ม.
 • ฿51.72 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 2 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿110.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 84 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 3 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿85.71 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 98 ตร.ม.
 • ฿61.22 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 3
 • 96 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿45.83 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿40.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
5 วัน
Viewed

เชียงใหม่เชียงราย, สันป่าเปา, สันทราย, เชียงใหม่

 • ฿4,500 /เดือน
 • 1 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿30.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,800 /เดือน
 • 2 2
 • 68 ตร.ม.
 • ฿70.59 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿85.71 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿76.39 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿85.71 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์