173 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์, ต่ำสุด 4 ห้องน้ำ, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 4
 • 120 ตร.ม.
 • ฿233.33 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 5 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿165.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿186.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 4
 • 21 ตร.ม.
 • ฿1,428.57 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 5
 • 135 ตร.ม.
 • ฿222.22 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 4
 • 84 ตร.ม.
 • ฿357.14 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 4
 • 84 ตร.ม.
 • ฿297.62 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 4 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿350.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 4
 • 76 ตร.ม.
 • ฿526.32 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿266.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 4 5
 • 50 ตร.ม.
 • ฿440.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

อ.เมือง ถ.ราชภาคินัย, ศรีภูมิ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿25,000 /เดือน
 • 5 7
 • 250 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿150,000 /เดือน
 • 10 9
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 8 9
 • 80 ตร.ม.
 • ฿225.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 4
 • 216 ตร.ม.
 • ฿138.89 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿32,000 /เดือน
 • 3 4
 • 390 ตร.ม.
 • ฿82.05 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 5
 • 80 ตร.ม.
 • ฿250.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,000 /เดือน
 • 4 5
 • 68 ตร.ม.
 • ฿102.94 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน