1,512 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าทาวน์เฮ้าส์ ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿140.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 4 4
 • 21 ตร.ม.
 • ฿2,142.86 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿142.86 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿66.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿56.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿72.22 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 280 ตร.ม.
 • ฿60.71 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿150.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 2 2
 • 88 ตร.ม.
 • ฿102.27 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿9,500 /เดือน
 • 3 2
 • 110 ตร.ม.
 • ฿86.36 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 107 ตร.ม.
 • ฿74.63 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 2 3
 • 115 ตร.ม.
 • ฿95.65 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 3
 • 100 ตร.ม. / 25 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 125 ตร.ม.
 • ฿120.00 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 116 ตร.ม.
 • ฿103.45 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿116.67 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์