89 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าที่ดิน ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

3 Samlarn Road, พระสิงห์, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿500,000 /เดือน
 • 6216 ตร.ม. / 3 ไร่ 3 งาน 54 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿80.44 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿6.25 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6.25 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15.63 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15.63 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿100,000 /เดือน
 • 12800 ตร.ม. / 7 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7.81 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿22.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

แม่เหียะ ซ.รัตนสาขา 1, แม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿6,000 /เดือน
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15.00 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 116 ตร.ม. / 29 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿172.41 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 520 ตร.ม. / 1 งาน 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿19.23 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31.25 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 2000 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน (ที่ดิน)
 • ฿16.50 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿240,000 /เดือน
 • 8320 ตร.ม. / 5 ไร่ 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿28.85 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿40,000 /เดือน
 • 2200 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿18.18 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 1720 ตร.ม. / 1 ไร่ 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿29.07 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 684 ตร.ม. / 1 งาน 71 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿36.55 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 2000 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน (ที่ดิน)
 • ฿10.00 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน