95 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 6,000 ในประเทศไทย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿40.54 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
8 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
9 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 1 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
21 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
39 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿5,750 /เดือน
 • 2 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿51.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
46 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 2 1
 • 130 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
46 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿4,500 /เดือน
 • 1 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿28.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 220 ตร.ม.
 • ฿27.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,000 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿22.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ซอย หมู่บ้านน้ำทอง, บ้านดู่, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 232 ตร.ม.
 • ฿25.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 1 1
 • 144 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿20.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿30.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿15.15 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน