80 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 6,000 ในประเทศไทย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 3 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿52.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,300 /เดือน
 • 3 2
 • 6400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 140 ตร.ม.
 • ฿42.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 480 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿25.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
20 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿3,700 /เดือน
 • 1 2
 • 60 ตร.ม.
 • ฿18.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 3 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿30.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿27.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 3 1
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 3 1
 • 184 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿34.38 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 1 1
 • 150 ตร.ม.
 • ฿5.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 วัน
Viewed
 • ฿3,900 /เดือน
 • 1 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿2.44 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed

ศรีราชา, ศรีราชา, ชลบุรี

 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 200 ตร.ม.
 • ฿30.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000 /เดือน
 • 2 1
 • 240 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,000 /เดือน
 • 2 1
 • 140 ตร.ม.
 • ฿42.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
Viewed
 • ฿5,500 /เดือน
 • 3 2
 • 185 ตร.ม.
 • ฿22.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน