108 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, 2 ห้องนอน, ในฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿165.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿142.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 2 2
 • 338 ตร.ม.
 • ฿68.45 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿65,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿270.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,500 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿168.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿180.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿35,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿93.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿26,000 /เดือน
 • 2 3
 • 110 ตร.ม.
 • ฿216.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต

 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 1
 • 90 ตร.ม.
 • ฿72.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 45 ตร.ม.
 • ฿295.45 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿78.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 45 ตร.ม.
 • ฿340.91 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง