110 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 20,000, ในช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 1
 • 160 ตร.ม.
 • ฿46.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 88 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 3
 • 240 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿45.45 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 2
 • 216 ตร.ม.
 • ฿46.30 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

Chotana Road, ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿72.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 1
 • 200 ตร.ม. / 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿65.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 2200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 5 5
 • 288 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿156.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿34.72 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿30.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿31.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 3
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 3
 • 332 ตร.ม.
 • ฿42.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 3 2
 • 204 ตร.ม.
 • ฿39.22 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 3
 • 296 ตร.ม.
 • ฿50.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน