65 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ต่ำสุด 5 ห้องน้ำ, ในนนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿85,000 /เดือน
 • 4 5
 • 500 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿70,000 /เดือน
 • 4 5
 • 399 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿70,000 /เดือน
 • 4 5
 • 408 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿70,000 /เดือน
 • 4 5
 • 425 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เทอดพระเกียรติ, วัดชลอ, บางกรวย, นนทบุรี

 • ฿25,000 /เดือน
 • 6 5
 • 300 ตร.ม.
 • ฿54.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿36,000 /เดือน
 • 5 5
 • 285 ตร.ม.
 • ฿108.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed

ถนนราชพฤกษ์, บางรักน้อย, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿80,000 /เดือน
 • 5 5
 • 350 ตร.ม.
 • ฿153.26 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿27,000 /เดือน
 • 8 6
 • 400 ตร.ม.
 • ฿67.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿150,000 /เดือน
 • 7 7
 • 845 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

ศราวัณวิลล์, บางตลาด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 6
 • 200 ตร.ม.
 • ฿131.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿145,000 /เดือน
 • 4 5
 • 372 ตร.ม.
 • ฿223.77 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 6 7
 • 250 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿55,000 /เดือน
 • 3 5
 • 273 ตร.ม.
 • ฿161.76 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿140,000 /เดือน
 • 4 5
 • 406 ตร.ม.
 • ฿309.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿85,000 /เดือน
 • 5 5
 • 200 ตร.ม.
 • ฿212.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿150,000 /เดือน
 • 5 5
 • 360 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน