401 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในบางนา, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿120,000 /เดือน
 • 4 4
 • 1200 ตร.ม.
 • ฿96.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Srinakarin, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 2
 • 440 ตร.ม.
 • ฿153.06 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Srinakarin, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿110,000 /เดือน
 • 5 5
 • 220 ตร.ม.
 • ฿407.41 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 3 2
 • 250 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿80,000 /เดือน
 • 4 4
 • 280 ตร.ม.
 • ฿242.42 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. 5 Bangna KM., บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 6 7
 • 1600 ตร.ม.
 • ฿60.61 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. 7 Bangna KM., บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 5
 • 1808 ตร.ม.
 • ฿80.73 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bearing, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿140,000 /เดือน
 • 4 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿311.11 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿100,000 /เดือน
 • 5 6
 • 430 ตร.ม.
 • ฿208.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 3 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿428.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿90,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿257.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bearing, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿85,000 /เดือน
 • 4 4
 • 260 ตร.ม.
 • ฿274.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bearing, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 3 3
 • 880 ตร.ม.
 • ฿161.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna-Trad, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿120.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿70,000 /เดือน
 • 4 4
 • 560 ตร.ม.
 • ฿114.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿68,000 /เดือน
 • 4 4
 • 364 ตร.ม.
 • ฿164.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿50,000 /เดือน
 • 7 5
 • 684 ตร.ม.
 • ฿68.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿95,000 /เดือน
 • 4 5
 • 1600 ตร.ม.
 • ฿57.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿150,000 /เดือน
 • 4 5
 • 400 ตร.ม.
 • ฿333.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

Bangna, บางนา, บางนา, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 3 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿166.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 สัปดาห์