53 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 15,000, ในปทุมธานี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 5 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿45.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองสี่, คลองสอง, คลองหลวง, ปทุมธานี

 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed

คลอง7, คลองเจ็ด, คลองหลวง, ปทุมธานี

 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 2
 • 240 ตร.ม.
 • ฿58.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,500 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿52.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 3 2
 • 123 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿73.53 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿55.97 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿73.53 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 100 ตร.ม.
 • ฿26.04 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 4 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,500 /เดือน
 • 3 2
 • 123 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 152 ตร.ม.
 • ฿85.53 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 135 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿107.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿67.31 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 2 2
 • 95 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,500 /เดือน
 • 3 2
 • 123 ตร.ม.
 • ฿112.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน