117 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 10,000, ในภูเก็ต สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿8,500 /เดือน
 • 2 1
 • 108 ตร.ม.
 • ฿78.70 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
13 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,500 /เดือน
 • 3 1
 • 112 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
17 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿7,500 /เดือน
 • 1 1
 • 180 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 3 2
 • 108 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 1
 • 112 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 160 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 260 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿112.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 2 1
 • 110 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿112.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿112.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 27 ตร.ม.
 • ฿131.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

เทพกระษัตรี, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 1 1
 • 50 ตร.ม.
 • ฿208.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿112.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿47.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿113.64 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน