1,346 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, 3 ห้องนอน, ในภูเก็ต สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 170 ตร.ม.
 • ฿164.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 105 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 236 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 154 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿50,000 /เดือน
 • 3 3
 • 344 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 216 ตร.ม.
 • ฿129.63 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 3
 • 212 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 2
 • 214 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 3
 • 212 ตร.ม.
 • ฿165.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,500 /เดือน
 • 3 3
 • 242 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿29,000 /เดือน
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿72.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿140.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ทางหลวงชนบท ภูเก็ต 3032, ศรีสุนทร, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿45,000 /เดือน
 • 3 2
 • 280 ตร.ม.
 • ฿70.31 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
7 ชั่วโมง