123 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในสันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿34,990 /เดือน
 • 3 3
 • 136 ตร.ม.
 • ฿145.79 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
7 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿12,500 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿60.10 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿41.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 268 ตร.ม.
 • ฿93.28 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 2 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿34.95 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿46.15 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,690,000 /เดือน
 • 4 3
 • 80 ตร.ม.
 • ฿13,186.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿48.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿34.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 121 ตร.ม.
 • ฿85.53 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 328 ตร.ม. / 82 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿70.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿37.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 4 3
 • 252 ตร.ม.
 • ฿67.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿27.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 360 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 280 ตร.ม.
 • ฿35.71 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿56.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน