132 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในสันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 268 ตร.ม.
 • ฿93.28 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 608 ตร.ม. / 1 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿24.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 280 ตร.ม. / 70 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿71.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿111.01 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿139.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 212 ตร.ม.
 • ฿56.60 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 2
 • 248 ตร.ม.
 • ฿44.35 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,500 /เดือน
 • 3 3
 • 170 ตร.ม.
 • ฿48.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿44.35 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿120.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 212 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
21 ชั่วโมง
Viewed

99/140 วงแหวนรอบกลาง ม.พายัพ, สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿85.62 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 148 ตร.ม.
 • ฿508.47 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 5 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿110.29 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿58.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿60.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿117.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 134 ตร.ม.
 • ฿117.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน