60 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม., ในสันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 292 ตร.ม.
 • ฿44.52 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 228 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 212 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿37.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 264 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿80.36 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3
 • 228 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 268 ตร.ม.
 • ฿93.28 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿33.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿27,000 /เดือน
 • 3 3
 • 210 ตร.ม.
 • ฿128.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 224 ตร.ม.
 • ฿102.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 4 3
 • 252 ตร.ม.
 • ฿67.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
4 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿35,000 /เดือน
 • 4 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿87.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿58.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿80.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 480 ตร.ม.
 • ฿137.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿80.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 วัน