133 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม., ในสันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿45,000 /เดือน
 • 4 3
 • 186 ตร.ม.
 • ฿173.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 180 ตร.ม.
 • ฿27.17 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿79.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 4 3
 • 252 ตร.ม.
 • ฿67.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿117.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 158 ตร.ม.
 • ฿97.66 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿35,000 /เดือน
 • 4 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿87.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿58.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 148 ตร.ม.
 • ฿139.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿108.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿60.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿37.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿65.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿48.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿80.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 480 ตร.ม.
 • ฿137.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 90 ตร.ม.
 • ฿88.24 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน