117 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ราคามากกว่า ฿ 10,000, ในสันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿52.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
19 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 3 2
 • 232 ตร.ม. / 58 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿56.03 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 4 4
 • 50 ตร.ม.
 • ฿67.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 52 ตร.ม.
 • ฿125.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 4 4
 • 160 ตร.ม.
 • ฿25.93 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 122 ตร.ม.
 • ฿75.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 2 2
 • 300 ตร.ม.
 • ฿33.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿35,000 /เดือน
 • 4 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿87.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿104.55 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 158 ตร.ม.
 • ฿97.66 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿85,000 /เดือน
 • 6 7
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿22.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿85,000 /เดือน
 • 6 7
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿22.27 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿80.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿80.19 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 30 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 109 ตร.ม.
 • ฿138.89 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿57.69 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿58.59 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿139.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿412.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน