72 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ต่ำสุด 3 ห้องน้ำ, ในสันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 90 ตร.ม.
 • ฿88.24 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿58.59 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿38,000 /เดือน
 • 3 3
 • 136 ตร.ม.
 • ฿153.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿139.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 4 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿111.01 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 350 ตร.ม.
 • ฿34.72 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 148 ตร.ม.
 • ฿138.66 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 224 ตร.ม.
 • ฿102.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿75,000 /เดือน
 • 5 6
 • 392 ตร.ม.
 • ฿191.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 4 4
 • 280 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 134 ตร.ม.
 • ฿117.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿117.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 3 3
 • 148 ตร.ม.
 • ฿508.47 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿412.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿108.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed

สันกลาง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿33,000 /เดือน
 • 3 3
 • 148 ตร.ม.
 • ฿139.83 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿45,000 /เดือน
 • 4 3
 • 185 ตร.ม.
 • ฿167.91 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿102.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 วัน