28 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, พื้นที่ใช้สอย 80 - 150 ตร.ม., ในสันกำแพง, สันกำแพง, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 4
 • 120 ตร.ม.
 • ฿33.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,500 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿64.58 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿148.31 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 3 2
 • 119 ตร.ม.
 • ฿357.82 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿60.81 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿16,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿57.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿50.68 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿46.15 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿32.89 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿68.18 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
4 วัน
องค์กร Viewed

สันกำแพง, สันกำแพง, เชียงใหม่

 • ฿16,000 /เดือน
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿266.67 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿67.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 4 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿30.37 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿37.31 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿32.14 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
6 วัน