22 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในหลักสี่, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร

หลักสี่, ตลาดบางเขน, หลักสี่, กรุงเทพ

 • ฿29,000 /เดือน
 • 4 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿129.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
องค์กร

หลักสี่, ตลาดบางเขน, หลักสี่, กรุงเทพ

 • ฿29,000 /เดือน
 • 250 ตร.ม.
 • ฿129.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน

ศรีอุดม, ทุ่งสองห้อง, หลักสี่, กรุงเทพ

 • ฿130,000 /เดือน
 • 6 6
 • 485 ตร.ม.
 • ฿42.65 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 วัน
 • ฿40,000 /เดือน
 • 2 3
 • 200 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
2 วัน
องค์กร

ทุ่งสองห้อง, หลักสี่, กรุงเทพ

 • ฿130,000 /เดือน
 • 4 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿325.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 วัน
องค์กร
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿175.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 วัน
องค์กร

หลักสี่, ตลาดบางเขน, หลักสี่, กรุงเทพ

 • ฿60,000 /เดือน
 • 5 5
 • 600 ตร.ม.
 • ฿100.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
5 วัน
องค์กร
 • ฿29,000 /เดือน
 • 4 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿129.46 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 วัน
องค์กร
 • ฿130,000 /เดือน
 • 4 3
 • 485 ตร.ม.
 • ฿70.35 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 วัน
องค์กร
 • ฿28,000 /เดือน
 • 4 3
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿35.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 วัน
องค์กร
องค์กร
 • ฿35,000 /เดือน
 • 4 3
 • 516 ตร.ม.
 • ฿203.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 วัน
องค์กร
 • ฿130,000 /เดือน
 • 4 6
 • 485 ตร.ม.
 • ฿42.65 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
6 วัน
องค์กร
 • ฿130,000 /เดือน
 • 4 6
 • 485 ตร.ม.
 • ฿42.65 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 สัปดาห์
องค์กร
 • ฿11,000 /เดือน
 • 3 2
 • 160 ตร.ม.
 • ฿68.75 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 สัปดาห์
องค์กร

ตลาดบางเขน, หลักสี่, กรุงเทพ

 • ฿8,000 /เดือน
 • 1 1
 • 23 ตร.ม.
 • ฿40.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
4 สัปดาห์

67/307 แจ้งวัฒนะ14, ทุ่งสองห้อง, หลักสี่, กรุงเทพ

 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿54.35 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 เดือน