235 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, ห้องเปล่า, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿14,000 /เดือน
 • 4 3
 • 237 ตร.ม.
 • ฿59.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
8 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 5 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿50.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿53.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿9,000 /เดือน
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿45.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
57 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 2 2
 • 104 ตร.ม.
 • ฿72.12 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 244 ตร.ม.
 • ฿40.32 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿26,000 /เดือน
 • 2 2
 • 160 ตร.ม.
 • ฿162.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

Soi Mu Ban Sap Mani, หนองจ๊อม, สันทราย, เชียงใหม่

 • ฿23,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿67.65 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 2
 • 1400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,000 /เดือน
 • 2 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿29.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿17,000 /เดือน
 • 4 3
 • 90 ตร.ม.
 • ฿90.43 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿32.89 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,500 /เดือน
 • 3 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿21.25 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ท่าศาลา, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿30,000 /เดือน
 • 4 3
 • 186 ตร.ม.
 • ฿90.36 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 3
 • 228 ตร.ม. / 57 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿43.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿80,000 /เดือน
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿150.38 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 4 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿43.48 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿42.86 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿43.10 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
23 ชั่วโมง