4,182 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว, 3 ห้องนอน, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿129.63 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 3 3
 • 220 ตร.ม.
 • ฿86.36 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 212 ตร.ม.
 • ฿117.92 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,500 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿92.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 50 ตร.ม.
 • ฿60.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿54.55 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 2
 • 252 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 3
 • 210 ตร.ม.
 • ฿28.57 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 4
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿16.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 3
 • 376 ตร.ม.
 • ฿66.49 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿34.88 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 304 ตร.ม.
 • ฿49.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000 /เดือน
 • 3 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿42.55 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿19,000 /เดือน
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿83.33 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿12,000 /เดือน
 • 3 4
 • 520 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 2
 • 416 ตร.ม.
 • ฿60.10 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 ชั่วโมง