7,656 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าบ้านเดี่ยว ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 3 2
 • 216 ตร.ม.
 • ฿46.30 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿15,000 /เดือน
 • 3 3
 • 190 ตร.ม.
 • ฿39.47 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿75,000 /เดือน
 • 4 5
 • 450 ตร.ม.
 • ฿144.23 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿20,000 /เดือน
 • 3 2
 • 500 ตร.ม.
 • ฿35.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ไม่มี
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿18,000 /เดือน
 • 4 3
 • 256 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 3 4
 • 290 ตร.ม.
 • ฿62.50 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 3 5
 • 200 ตร.ม.
 • ฿64.34 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿65.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿28,000 /เดือน
 • 5 3
 • 400 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 4 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿50.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿11,000 /เดือน
 • 2 3
 • 160 ตร.ม.
 • ฿34.38 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿13,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿59.09 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ตกแต่งครบ
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿7,500 /เดือน
 • 2 1
 • 112 ตร.ม.
 • ฿66.96 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿6,500 /เดือน
 • 2 2
 • 204 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

แม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿22,000 /เดือน
 • 3 3
 • 224 ตร.ม. / 56 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿98.21 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000 /เดือน
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿36.76 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿35,000 /เดือน
 • 5 5
 • 600 ตร.ม.
 • ฿35.00 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿25,000 /เดือน
 • 6 5
 • 50 ตร.ม.
 • ฿52.08 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • มีบางส่วน
1 สัปดาห์