937 ผลการค้นหา ประกาศให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในคลองเตย, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿370,000 /เดือน
 • 471 ตร.ม.
 • ฿785.56 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 124 ตร.ม.
 • ฿604.84 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 123 ตร.ม.
 • ฿528.46 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 124 ตร.ม.
 • ฿524.19 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿188,880 /เดือน
 • 314 ตร.ม.
 • ฿601.53 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

ถนน รัชดาภิเษก - ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿174,790 /เดือน
 • 317 ตร.ม.
 • ฿551.39 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿370,000 /เดือน
 • 471 ตร.ม.
 • ฿785.56 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿188,880 /เดือน
 • 314 ตร.ม.
 • ฿601.53 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

ถนน รัชดาภิเษก - ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿174,790 /เดือน
 • 317 ตร.ม.
 • ฿551.39 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 124 ตร.ม.
 • ฿604.84 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 123 ตร.ม.
 • ฿528.46 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 124 ตร.ม.
 • ฿524.19 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 123 ตร.ม.
 • ฿528.46 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿65,000 /เดือน
 • 124 ตร.ม.
 • ฿524.19 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

ถนน รัชดาภิเษก - ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿174,790 /เดือน
 • 317 ตร.ม.
 • ฿551.39 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 124 ตร.ม.
 • ฿604.84 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿370,000 /เดือน
 • 471 ตร.ม.
 • ฿785.56 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿188,880 /เดือน
 • 314 ตร.ม.
 • ฿601.53 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

ถนน รัชดาภิเษก - ซอย สุขุมวิท 16 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿174,790 /เดือน
 • 317 ตร.ม.
 • ฿551.39 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์
Viewed

10/139 Soi Sukhumvit 13 Sukhumvit Rd, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿75,000 /เดือน
 • 124 ตร.ม.
 • ฿604.84 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 สัปดาห์