เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองด่านสำคัญระหว่างภาคกลาง และภาคใต้ มีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบลุ่มแม่น้ำ ภูเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล มีความหนาแน่นของประชากรจัดว่าเบาบาง และอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณอำเภอเมือง และอำเภอชะอำ ทำให้มีผู้คนเข้าออก เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตน้ำตาล เนื่องจากมีต้นตาลหนาแน่น และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายหลายรูปแบบ ทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ นิยมไปเที่ยวพักผ่อน การเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถประจำทาง และรถไฟ โดยมีเที่ยวทุกวัน วันละหลายเที่ยว

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจังหวัดเพชรบุรี คือ คอนโด, บ้านเดี่ยว และที่ดิน ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองชะอำ โดยที่ดินที่มีราคาสูงสุดอยู่ที่ 45,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด คือที่ดินบริเวณติดกับถนนร่วมจิตต์

เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยที่ใกล้กรุงเทพ มีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว การท่องเที่ยวมีความคึกคักทำให้กลุ่มนักลงทุน เจ้าของกิจการทั้งจากใน และนอกพื้นที่เข้ามาลงทุนสร้างธุรกิจในพื้นที่ เช่นการค้าบนย่านธุรกิจ กิจการ ร้านค้า ตึกแถว...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด เพชรบุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน เพชรบุรี

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ เพชรบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศให้เช่าล่าสุดใน เพชรบุรี

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศให้เช่าที่ เพชรบุรี