แพร่

จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนริมฝั่งแม่น้ำยม เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ มีพื้นที่ขนาดกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัย และส่วนใหญ่ยังใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตร เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างเบาบาง โดยประชากรจะอยู่อาศัยหนาแน่นในบริเวณอำเภอเมืองฯ แพร่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออกแพร่ตลอดทั้งปี การเดินทางเข้าออกจังหวัดแพร่สามารถเดินทางได้โดยทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว, รถประจำทางซึ่งมีรอบเดินทางวันละหลายเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเดินทางทางรถไฟ จึงถือได้ว่าแพร่นั้นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยัง จังหวัดน่านพะเยา เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ จึงสามารถเรียกได้ว่า จังหวัดแพร่เป็นประตูสู่ล้านนา

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดแพร่ คือ บ้านเดี่ยวและที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง โดยที่ดินที่มีราคาสูงสุดคือบริเวณติดถนนยันตรกิจโกศลในอำเภอเมืองแพร่ ซึ่งมีราคาสูงถึง 42,500 บาท/ตร.วา จากราคาปร...

(อ่านเพิ่มเติม)
แพร่

ในจังหวัด แพร่

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ แพร่

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน แพร่

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ แพร่