แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ และเป็นหนึ่งในหลายที่เป็นชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทย มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ เป็นจังหวัดที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทั้งยังมีอากาศเย็น และหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปี มีป่าไม้หนาแน่น โดยมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ พร้อมมีทิวทัศน์ที่สวยงาม แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จนเป็นที่นิยมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ มีชาวเขาเผ่าต่างๆ โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณอำเภอเมืองฯ และอำเภอปาย สามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้หลายวิธี เช่น ทางรถยนต์ รถประจำทาง หรือทางอากาศโดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 3-4 วันต่อสัปดาห์ มาลงโดยตรงที่ท่าอากาศยานปาย

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปาย ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชากรมากรองจากอำเภอเมืองฯ โดยราคาที่ดินบริเวณติดถนนสิงหนาทบำรุงและถนนขุนลุมประพาสในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ก็มีราคาสูงถึง 49,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จากกการที่แม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้...

(อ่านเพิ่มเติม)
แม่ฮ่องสอน

ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน แม่ฮ่องสอน

ขาย รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 18ไร่ ต. แม่ฮี้ อำเภอปาย 36 ห้อง มีความเป็นส่วนตัว

ขาย รีสอร์ท แม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 18ไร่ ต. แม่ฮี้ อำเภอปาย 36 ห้อง มีความเป็นส่วนตัว

1 ทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 4024, ทุ่งยาว, ปาย, แม่ฮ่องสอน

21 ตร.ม.

฿55,000,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ แม่ฮ่องสอน