301, 647 ถนนรัชดาภิเษก, thailand 10800

 • ฿2,100,000 - ฿6,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2010
SC Asset - เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

308 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, thailand 10800

 • ไม่เกิน ฿5,800,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
Grand Unity Development - แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

45 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1, thailand 10800

 • ไม่เกิน ฿3,100,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

410 410 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, thailand 10800

 • ฿1,550,000 - ฿4,900,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
Richy Place - ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

บางซื่อ ถนนประชาราษฏร์ สาย2, thailand 10800

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
Rojanatat Development - โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

- Pracharat Sai 2, thailand 10800

 • ไม่เกิน ฿7,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ฿1,950,000 - ฿5,700,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Grand Unity Development - แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

318 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, thailand 10800

 • ฿2,350,000 - ฿7,650,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
Real asset Development - เรียลเอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

333 ถนนประชาราษฎร์สาย1, thailand 10800

 • ไม่เกิน ฿50,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
Land and Houses - แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

416 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, thailand 10800

 • ฿2,900,000 - ฿13,210,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Chewathai - ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 • ฿2,152,700 - ฿9,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
Ananda Development - อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
 • ฿1,750,000 - ฿6,390,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
Ananda Development - อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

. ถนน ประชาชื่น แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กทม., thailand 10800

 • ฿1,890,000 - ฿56,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
Supalai - ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

. ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี23/1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม., thailand 10800

 • ฿1,029,897 - ฿3,100,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
Legend Green Power - รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
1 รางวัล

. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม., thailand 10800

 • ฿3,280,000 - ฿7,700,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
Sena Development - เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

. ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม., thailand 10800

 • ไม่เกิน ฿9,270,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ถนนประชาราษฎร์ สาย 2, thailand 10800

 • ฿3,700,000 - ฿90,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Chewathai - ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 • ฿1,539,000 - ฿4,600,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Grand Unity Development - แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 16 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี, thailand 10800

 • ฿2,590,000 - ฿5,630,000
 • โครงการใหม่: 2021
 • คอนโด
 • ขายขาด
Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • ฿180,000 - ฿3,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
Regent Green Power - รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด