94 ซอยจุฬาฯ 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม., thailand 10330

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
PMCU -สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ซอยนายเลิศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, thailand 10330

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
The Nest Property - เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ถนน ราชดำริ, thailand 10330

 • ฿6,600,000 - ฿34,450,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
Magnolia Quality Development - แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5/2 ถนนเพลินจิต, thailand 10330

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
Major Development - เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ถนนหลังสวน, thailand 10330

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Pace Development - เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ถนน พระราม 1, thailand 10330

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Class Asset - คลาส แอสเซท จำกัด

. ถนนสารสิน, thailand 10330

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Class Realty - คลาส เรียลตี้ จำกัด

63 ซอยเกษมสันต์ 3 ถนนพระราม 1, thailand 10330

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Saichol Pattana - สายชลพัฒนา จำกัด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Magnolia Quality Development - แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Sarasini - สารสินี จำกัด

เกษมสันต์1 ถนนพระราม1, thailand 10330

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ซอยเกษมสัน ถนนพระราม1, thailand 10400

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

หลังสวน ถนนหลังสวน 61, thailand 10330

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

หลังสวน ถนนเพลินจิต, thailand 10330

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต, thailand 10110

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ซอยเพชรบุร ถนนเพลินจิต, thailand 10110

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ถนนราชดำริ ซอยซอยมหาดเล็กหลวง 3, thailand 10330

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Bangkok City Smart - แบงค์คอก ซิตี้สมาร์ท จำกัด

. ซอยร่วมฤดี 2, thailand 10330

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
Building Property - บิวดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ถนนวิทยุ ซอยนายเลิศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม., thailand 10330

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
Panjapol Property - ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด